Interna brandlarm

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-03-30 11:05:41
  • Kommentar: brandlarm som ljuder, vet från vilken byggnad