Röklukt - byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-03-30 16:42:53
  • Kommentar: brandlukt i byggnad, ingen synlig rök, luktar mest utomhus