Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-03-30 09:36:29
  • Kommentar: diesel läckage från buss utomhus 200 liter