Drunkning

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-04-28 19:37:56
  • Kommentar: Person som har hoppat från bron i vattnet
    Befinner sig under bron.