Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-05-04 06:45:18
  • Kommentar: utsläpp drivmedel vid Ingo på lillänge ca. 5L