Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-05-14 14:50:15
  • Kommentar: Lastbil som läcker Disel, Hål i tanken på lastbilen, rinner ut på asfalt och gräs,