Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-05-17 17:57:32
  • Kommentar: Tall som blockerar sydgående riktning, gått över en telefonledning