Hinder på väg

  • Kommun: Krokom
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-05-31 08:22:04
  • Kommentar: El ledning som ryker efter att träd fallit ner över ledningen