Hinder på väg

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-06-03 17:53:33
  • Kommentar: Vägskylt som riskerar att falla ner på vägen