Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Ragunda
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-06-08 20:18:31
  • Kommentar: Oljefilm/lager på vattnet på Singsån, ca 400 meter synligt