Röklukt - ute

  • Kommun: Bräcke
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-06-12 23:06:32
  • Kommentar: Luktar brandrök, disigt ute