Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-06-20 21:57:51
  • Kommentar: Traktor läckt ut diesel – Ca 45 m långt utsläpp – ca 25 liter