Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Krokom
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-07-11 13:26:14
  • Kommentar: Oljeläckage fortsatt läckage, runnit ner lite i slänten