Röklukt - byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-07-13 09:54:26
  • Kommentar: rök från matlagning