Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Härjedalen
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-07-18 07:46:33
  • Kommentar: Oljeutsläpp från hydralslang ca 1,5 liter