Utsläpp farligt ämne - gas

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-08-07 21:53:19
  • Kommentar: luktar gas från ventilationen