Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-08-08 15:16:31
  • Kommentar: korsning mot E14, blockerar ena körfältet