Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Krokom
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-08-13 12:20:18
  • Kommentar: läcker ut bensin i vatten, håller på att bärga en båt