Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-08-17 17:46:17
  • Kommentar: ser ut som olja i vattnet både ovanför och nedanför dammen, verkar komma från ett rör, luktar olja