Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-08-19 09:24:40
  • Kommentar: Drivmedelsläckage i hamnen, färgad yta ca 300 m i omkrets. Lukar olja enl inringare