Röklukt - byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-08-28 11:02:43
  • Kommentar: Känner brandrök i trapphuset