Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-09-03 11:22:48
  • Kommentar: läkt bensin, rinner inte längre, bilen är flyttad, oklart om det läcker fortfarande, runnit ner i brunn,