Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-09-18 14:19:37
  • Kommentar: Kranbil som läckt olja, ca 150 L, absol ska vara pålagt