Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-09-29 02:54:46
  • Kommentar: Oljeläckage från personbil, tanken nu tom