Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-10-03 22:02:16
  • Kommentar: Sanering av skräp efter punktering