Röklukt - ute

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-10-03 21:09:26
  • Kommentar: Luktar brandrök i trapphus