Röklukt - byggnad

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-11-01 17:55:36
  • Kommentar: röklukt och brandlarm som går