Hinder på väg

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-11-05 07:50:55
  • Kommentar: Träd över halva körbanan,