Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja

  • Kommun: Bräcke
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-11-18 11:09:21
  • Kommentar: Verskstadsvagn som brunnit och läcker