Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-11-29 04:15:07
  • Kommentar: Läckage av hydralolja, ca 100 liter