Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-12-30 13:50:40
  • Kommentar: förbipasserande sett olja på vattnet, ta med båt samt saneringsutrustning