Hinder på väg

  • Kommun: Krokom
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2024-02-03 21:48:44
  • Kommentar: Tall som hänger över elledning gatubelysningen