Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja

  • Kommun: Härjedalen
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2024-02-05 15:00:47
  • Kommentar: Läckage från bil, ca 30 liter bensin.