Fastklämd

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2024-02-11 08:37:28
  • Kommentar: En vuxen person fast i Hiss våning *