Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2024-02-23 13:52:05
  • Kommentar: Läkage fr PB ca 70 liter i tanken