Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2024-02-27 09:14:42
  • Kommentar: Skräp på vägbana, plåt, och däck och annat skräp, Söder gående