Trafikolycka - singel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2024-07-09 11:09:32
  • Kommentar: PB kört in i vajerräcke, står i fel färdriktning