Direktionens ordförande hälsar Tack!

Två glada brandkvinnor i beigea larmställ står framför en bandvagn i rött!

Följande hälsning publicerades på ÖPs webb måndag 17 februari. Den är skriven av förbundsdirektionens ordförande Stephen Jerand.

Tack till våra vardagshjältar som gör skillnad

Vi tar för givet när vi i nöd ringer 112 att ”någon” kommer eller agerar. Denne ”någon” är bland annat räddningspersonal i beredskap (RIB) tillsammans med polis, ambulans, SOS Alarm och hela sjukvården. Våra vardagshjältar som gör skillnad!

Jämtlands räddningstjänstförbund lämnar verksamhetsåret 2019 med att ha genomfört 2 242 insatser. Var fjärde timme året runt, rycker förbundet ut på larm. Året innan, 2018, genomförde förbundet en otroligt svår släckningsinsats under sommarens svåra skogsbränder. Med uthållighet, samverkan och hög kompetens kunde bränderna bekämpas. Sommaren 2019 brann inte våra skogar, tack och lov!

Utifrån nya politiska förhållanden, är det en ny direktion för räddningstjänstförbundet. En direktion med politiker från alla de sju kommuner som ingår i förbundet. Jag har förtroendet att vara ordförande i direktionen. Utifrån denna roll vill jag och hela direktionen tacka alla de cirka 500 medarbetare som utgör grunden i förbundet.

Ni alla har under året hanterat en mängd otroligt komplexa insatser. Många insatser djupt sorgliga med förluster av människoliv. Många insatser med eget liv som insats för att hjälpa medborgare i nöd. Listan kan göras lång över alla de händelser som dagligen inträffar.

Förbundet ansvar inte bara för operativa insatser utan även för en bred och viktig förebyggande verksamhet. Allt från remisser gällande byggärende, tillsynsbesök, fungerande sotningsverksamhet med mera.

Förbundet kommer att fortsätta sin utveckling 2020 av verksamheten under visionen ”Vår omtanke – din trygghet”.

Att vara räddningspersonal i beredskap (RIB) är att vara en person av ”det rätta virket”. Att vara en problemlösare, att vara modig, att ha en vilja att hjälpa, egenskaper som gör skillnad.

Jag vill även från direktionen tacka er alla anhöriga till vår personal i förbundet. Alla ni som lever med en anhörig, som dygnet om, plötsligt bara lämnar familjen för att rycka ut på uppdrag. Tack för ert tålamod, ni anhöriga är en viktig del till dessa vardagshjältar!

Nu hoppas vi alla på ett 2020 med så få räddningsinsatser som möjligt.

Stephen Jerand (KD) ordförande
Jämtlands räddningstjänstförbund

Debatt: KD: Tack till våra vardagshjältar som gör skillnad, insändaren på ÖPs webb