Eldning och allemansrätt

Ett tiotal mindre brinnande vedträn står lutade mot varandra. Under dem är blött gräs och bakom ett vattendrag och en trädlinje. Färgerna är murriga i grönt och brunt. Himmelen är gråblå. Ser ut som en något kylig dag.

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att på eget ansvar elda under säkra förhållanden. Detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark.

Vill du lära dig mer om eldning och allemansrätt? Broschyren “Eldning och allemansrätt – detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark” från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).