Varning för kraftigt snöfall

En varningstriangel med utropstecken med en snöig fjällvy i bakgrunden

SMHI har gått ut med en klass 2-varning för snöfall som i kombination med blåst kan ge kraftig drivbildning. Det kan innebära att framkomligheten på vägarna försämras och vi vill även varna för den snöhalka som kan uppstå. Kollektivtrafiken och skolskjutsar kan påverkas – sök information hos din leverantör.

Snön beräknas komma mellan måndag kväll till tisdag eftermiddag och framförallt i länets östra del och röra sig norrut. Snömängden kan bli 20-40 cm och lokalt mer än så.

Du kan läsa mer och följa utvecklingen via följande länkar: