Samverkan om ledningsfunktion med Åre

Nu utökas vårt samarbete med Åre kommuns räddningstjänst. I första hand kommer vi samverka med ledningsfunktion i form av inre befäl och räddningschef i beredskap vid inträffade händelser där vi utför insatser.

Samlade resurser och utredning om samgående

Genom denna samverkan är nu Jämtlands läns resurser samlade i form av 35 brandstationer och nio räddningsvärn under gemensam ledning.

Utöver samverkan vid ledning kommer även förutsättningarna för ett samgående av organisationerna utredas under avtalstiden som sträcker sig fram till och med år 2022.

– Efter några års dialog om ett eventuellt samgående har vi nu tagit ett första steg. Det är glädjande och stärker länets samlade förmåga. Förhoppningen är att denna samverkan ska leda till ett gemensamt räddningstjänstförbund, säger förbunds- och räddningschef Lars Nyman hos Räddningstjänsten Jämtland.

Ledningsfunktionerna

I bilden syns Åres brandinspektör Anders Lögdal tillsammans med vår olycksutredare Henrik Jönsson. De står tillsammans vid operatörsbordet i räddningscentralen och de har två av de åtta tjänsterna som inre befäl. Inre befäl jobbar vid normal belastning själv och ett pass är 24 timmar långt. Rollen räddningschef i beredskap har fyra tjänster som fortsätt innehas av chefer från oss på Räddningstjänsten Jämtland.