Om någon inte mår bra

Den som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam. Ofta upplever hen att inget och ingen kan hjälpa eller förstå hens psykiska smärta. Nästan alla som har självmordstankar är deprimerade. Hopplöshet, svårt att koncentrera sig, svårt att sova, svårt att ta itu med saker, svårt att känna sig intresserad av saker som tidigare varit roliga. Det är något en person med självmordstankar kan känna. Hen isolerar sig ofta, tänker negativa tankar om sig själv, känner sig som en belastning för andra och ser mörkt på framtiden. Personen upplever situationen som en psykologisk återvändsgränd och ser just då ingen annan väg ut, men det finns det. Och du kan hjälpa personen.

Tecken på ökad risk

Var alltid uppmärksam på om någon inte längre är sig lik eller får dig att känna dig orolig. Om personen är lynnig, ledsen och tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte längre bryr sig lika mycket om sitt utseende, isolerar sig, uttrycker tankar om döden genom teckningar, berättelser, sånger och tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

  • Några exempel på vad som kan utlösa en kris:
  • Dödsfall i personens närhet, pojk- eller flickvännen har gjort slut, arbetslöshet, konkurs, klammeri med rättvisan eller skamkänslor.
  • En större besvikelse, misslyckad examen eller tentamen, utebliven befordran, mobbning eller kränkning.
  • Sjukdom som depression, psykoser, allvarliga kroppsliga sjukdomar eller missbruk.

Texten är från organisationen Suicide Zero. Läs mer på deras sida om hur man kan samtala om självmord.