Skogsbrand 2022

Den 23 mars är det dags för Skogsbrand 2022 webbinarium. Vi på Räddningstjänsten Jämtland arrangerar konferensen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa.

Delar ur programmet:

  • Erfarenheter skogsbrandåret 2021
  • Skogsbrand Mönsterås juni 2021
  • Skogsbrand Ånge juli 2021
  • Säkerhet och sektorsindelning vid insats
  • Satellitdetektering resultat från 2021
  • Lokala samarbeten förstärker vid insats
  • Skogsbruk och risker i framtiden

Läs mer om konferensen på www.skogsbrand2022.se