Nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Från och med årsskiftet träder Brandskyddsföreningens ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i kraft. Det nya ramverket ska säkerställa en bibehållen hög kvalitet i behörighetsutbildningen för de som ska arbeta med brandfarliga heta arbeten, samt i de säkerhetsregler som branschen arbetar efter. 

Säkerhetsreglerna har funnits sedan 1990 och har sedan dess varit ganska oförändrade. I samband med framtagningen av ramverket har de nu uppdaterats. De viktigaste förändringar i säkerhetsreglerna är bland annat:  

  • Ökat fokus på riskbedömning 
  • Regler anpassade efter ny teknik 
  • Införande av nya hållbarhetskrav 
  • Tillagda kommentarer som inte utgör krav samt krav på tredjepartscertifiering av konceptägare 

Alla som låter utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats måste känna till och följa säkerhetsreglerna. Den som ger tillstånd till, utför eller agerar brandvakt måste dessutom ha ett personcertifikat som visar att man har kunskap om säkerhetsreglerna och vet hur man ska arbeta förebyggande mot brand vid dessa typer av arbeten.  

Utbildning och mer information  

Utbildningen Heta Arbeten® erbjuder bland annat vi på Räddningstjänsten Jämtland. Mer information om den och det nya ramverket kan du läsa i länkarna i kommentarerna.  

Få mer information om utbildningen Heta arbeten hos oss 

Läs mer om de nya säkerhetsreglerna för heta arbeten