God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar god jul och gott nytt år till alla innevånare, våra medlemskommuner, samarbetspartners och medarbetare. Ett särskilt Tack vill vi rikta till våra brandmäns familjer och huvudarbetsgivare som stöttar brandmännen och oss.

Varje dag har vi cirka 120 personer redo att hantera de larm och händelser som uppstår runt om i länet i förbundets kommuner. Så även idag. I Östersund är styrkan och inre befäl på plats och runt om i länet har vi befäl och räddningstjänstpersonal i beredskap – och vi hoppas på ett lugnt dygn för alla.

Vi är i en utvecklingsfas med flera stora förändringar nu och ser fram mot 2023 tillsammans med er!