Brandsäkert boende med fyra B

Varje år omkommer 80–90 personer i bostadsbränder. Extra utsatta är våra äldre, ensamboende och personer med nedsatt förmåga att ta sig ut på egen hand. Det bästa sättet att förebygga bränder är bra rutiner, brandskydd och kunskap om hur bränder uppstår.

Om olyckan skulle vara framme kan det vara livsavgörande att du har brandsäkrat ditt boende med de fyra B:na inom brandskydd: brandvarnarebrandsläckarebrandfilt och boendet försäkrat.

Brandvarnare – en billig livförsäkring

Brandvarnaren ger dig tid att agera innan branden blir för kraftig och katastrofen är framme. Ha brandvarnare i anslutning till alla sovrum och på varje våningsplan och testa dem regelbundet.

Brandsläckare – hindrar en fullskalig brand

Förhindra att elden sprider sig till en fullskalig brand. För hemmet rekommenderas pulversläckare på minst 6 kilo. De är lätthanterliga och klarar olika typer av bränder.

Brandfilt – kväver mindre bränder

Lägg filten över branden och tryck sedan med händerna ovanpå för att kväva branden. Brinner det i någons kläder bör personen lägga sig ned på golvet. Kväv branden från huvudet och nedåt.

Boendet försäkrat – ersätter skador på hem och lösöre

Hemförsäkringen ersätter skador i hemmet och kostnader för ersättningsboende om du inte kan bo kvar efter en brand. Utan hemförsäkring står du utan ekonomiskt skydd vid en brand i hemmet.

Siffror om bränder 2022

  • Under 2022 larmades räddningstjänsten till 6668 bränder och brandtillbud i bostäder. De flesta bränder i hemmet startar vid spisen.
  • Under 2022 dog 97 personer i bränder. Av dessa omkom 8 av 10 i sitt hem.
  • Under 2022 betalade försäkringsbolagen ut nära 2 miljarder kr i ersättning för skador i bostadsbränder.

De vanligaste orsakerna till brand i hemmet:

Spisen: Man glömmer mat på plattan eller man får i gång spisen av misstag. 

Eldstad: Soteld i skorsten kan uppstå på grund av olämplig eldning.

Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning, för de flesta dödsbränderna.

Levande ljus: Bränder kan uppstå i brännbara ljushållare eller på grund av olämplig placering.

Elektriska enheter: Batteriladdning, tvättmaskiner, torktumlare och frysar.

Mer info och gratis utbildning

Här kan du lära dig mer om brandskydd i hemmet hos Brandskyddsföreningen.
Här finns även en gratis webbutbildning om brandskydd som tar ca 20 minuter att göra.