Vi söker en handläggare

Nu söker vi en handläggare inom framför allt brandfarlig och explosiv vara. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och arbeta för ett samhälle med färre olyckor och ökad trygghet.

Tjänsten är placerad på vår Förebyggandeavdelning. Utöver ärenden kopplat till brandfarlig och explosiv vara arbetar avdelningen bland annat med tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, information och rådgivning till enskilda samt frågor som rör sotning och brandskyddskontroll.

Läs mer här och skicka in din ansökan senast 1 mars.