HLR barn

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom skol- och förskoleverksamhet och ger gedigen kunskap och förståelse för hjärt-lungräddning för barn. Efter utbildningen ska deltagaren känna sig trygg i grunderna för att agera rätt vid ett hjärtstopp på barn. Vi går även igenom luftvägsstopp, stabilt sidoläge och hur en hjärtstartare fungerar. Stor vikt läggs vid praktiska övningar.

Kontakta utbildningssamordnaren Daniel Hedin på 063-14 80 54 eller e-post daniel.hedin@rtjamtland.se.