HLR barn

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom skol- och förskoleverksamhet och ger gedigen kunskap och förståelse för hjärt-lungräddning för barn. Efter utbildningen ska deltagaren känna sig trygg i grunderna för att agera rätt vid ett hjärtstopp på barn. Vi går även igenom luftvägsstopp, stabilt sidoläge och hur en hjärtstartare fungerar. Stor vikt läggs vid praktiska övningar. Utbildningstid: 3 timmar.

Kontakta utbildningssamordnaren Daniel Hedin på 063-14 80 54 eller e-post daniel.hedin@rtjamtland.se.