HLR med återkoppling

Vi erbjuder också träning med HLR-återkoppling för att ni som deltagare ska kunna se djup, kompressionsslut, tempo och ventileringar i realtid. Utbildningstiden är 2,5 timmar.

Kontakta utbildningssamordnaren Daniel Hedin på 063-14 80 54 eller e-post daniel.hedin@rtjamtland.se.