Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen ger grundläggande förståelse för det systematiska brandskyddsarbetet och en fördjupad förståelse för lagar, ansvarsfrågor och såväl organisatoriska som tekniska brandskyddsåtgärder. Efter utbildningen ska du kunna utföra brandskyddskontroller, identifiera brandrisker och vet hur de ska hanteras.

Kontakta utbildningssamordnaren Daniel Hedin på 063-14 80 54 eller e-post daniel.hedin@rtjamtland.se.